-zaměření a zakreslení objektů
-digitalizace podkladů
-fotodokumentace
-architektonické návrhy
-designové návrhy
-projekty pro stavební povolení
-prováděcí projekty
-vizualizace
-služby filmového architekta
-výstavnictví