Soutěž na výstavní stánek a koncept prezentace firmy Korado
pro Radek Cipov advertising agency

Koncept prezentace firmy KORADO je založen na jednotném pevném dvoupatrovém modulu z funkcí uzavřené jednací místnosti
(1. patro), kuchyňky, uzamykatelné šatny a skladu (přízemí).
Dále pak z přídavných výstavních panelů ve tvaru obráceného písmene „L“, jejichž počet a rozmístění se liší podle výstavní plochy.
Přídavné výstavní panely jsou ve 3 různých výškách (3,8m; 4,4m a 5m).

Stánek by měl splňoval tato kritéria:

1. Být dobře viditelný a nepřehlédnutelný v rámci celé výstavní plochy.
Využíváme nestandardní výšky 5,2 m.
2. Být jednoduše identifikovatelný.
Využítí barev, které vycházejí z loga společnosti KORADO: modrá a bílá. Stánek je označen logy v dostatečné míře, zároveň
v decetní formě. Produkty značky KORADO jsou umístěné i na vnějších stěnách, navíc i ve výšce nad hlavami, aby byly viditelné již
zdálky. I samotné prostorové prvky - stojny (obrácené písmeno „L“) jsme použili tak, aby přípomínaly tvar topení.
3. Být atraktivní - vzbudit touhu prozkoumat expozici samotnou.
Stánek vždy vytváří ucelený prostor, je zde však možný vstup z několika různých míst. Produkty jsou umístěné tak, aby navozovali
pocit galerie. Navození pocitu galerie nám přijde důležité z toho důvodu, abychom i na malé ploše ukázali co nejvíce produktů, a
nezasytili pozornost vzhledem k obdobnému charakteru produktů.
4. Být designový a na vysoké úrovni jako prémiová značka.
Proto nabízíme na jednu stranu maximálně jednoduchý, čistý a vzdušný prostor. A zároveň na druhé straně poskytuje stánek i
výraznou intimní zónu pro obchodní jednání. Navíc s luxusním výhledem na expozici. A dále pro šatnu, kuchyňku a uskladnění věcí.
5. Být jednoduše modifikovatelný pro všechny veletrhy o různých velikostech zastavěného místa.
Jednoduchost. Minimalismus. Čistý design. Snadno rozpoznatelné tvarosloví, které lze jednoduše aplikovat na veletrhy s odlišnými
dispozicemi.

2. Technické parametry
A. Pevný modul:
Šířka 4,6 m; délka 5 m; výška 5 m; podlážka 0,2 m
Jednací místnost: 14,5 m2
Kuchyňka: 6,3 m2
Šatna: 3,5 m2
Sklad: 8,4 m2
Celková plocha: 23 m2
Technický výkres přiložen
B. Přídavný panel:
Šířka 1,2 m; délka - 3 typy ( 5 m nebo 4,4 m nebo 3,8 m); tloušťka 0,2 m
Přídavný panel má nahoře osvětlení - patrné z 3D vizualizací
C. Pultík:
Délka 1,2m; výška1,2 m
Automaticky počítáme, že jsou u pultíky 2 barové židle, které nejsou na 3D vizualicích vidět
V případě Brna A Frankfurtu nam Mohanem přidáváme další 4 barové židle. Pultík s pípou je dvojnásobně dlouhý 2, 4m
Počet židlí a stolků dle zadávací dokumentace
D. Podlážka:
Výška je 0,2 m
Celá plocha stánku je vždy na podlážce

3. Závěr
Navrhli jsme expozici, o které jsme přesvědčeni, že bude pro klienta reprezentaivní a podpoří značku KORADO jako prémiového
výrobce.
V návrhu jsme se soustředili na vizuální čistotu a minimalismu stavby. Případné doplnění o grafiku či další konktrétní věci bychom
dopracovali dle konkrétních připomínek.
I cenovou kalkulaci bychom přesně upřesnili na základě definitivní podoby stánku.