Vodní hřiště

mateřská školka
Praha Libeň
studie 4/2011

Cílem studie bylo navrhnout kombinované dětské hřiště s mlhovištěm. Vznikla tak zvlněná plocha hřiště na půdorysu nepravidelných včelích pláství. Celková plocha hřiště je cca 46 m2, šířka cca 7 m a délka 10 metrů. Hřiště je rozděleno na 15 polí/pláství, kde se střídá celkem 5 barev: bílá, žlutá, červená, světle modrá a tmavě modrá. Vzniká tak herní plocha podobná hrám člověče nezlob se, šachům nebo jiným stolním hrám, která má potenciál na realizaci různých pohybových her na základě barevného uspořádání jednotlivých polí. Hlavní atrakcí hřiště je však vodní prvek.. Vodní trysky jsou zabudovány v úrovni dlažby, lze je „sešlápnout“ a jsou rozděleny do třech okruhů. Na prvním okruhu je umístěná jedna tryska, která vytváří vodní tříšť. Druhý okruh ústí v trysce, ze které vytéká souvislý proud vody a díky mírnému vyspádování mlhoviště jím tak voda celým protéká jako potůček. Třetí okruh je soustava 7 propojených trysek. Při sešlápnutí jedné dojde ke zvýšení tlaku ve zbývajících, čímž se změní výška stříkajícího proudu vody. Vytváří se tak variabilní vodní element, který může rozvíjet dětské hry a dovádění. Povrch mlhoviště je vydlážděn protiskluzovýmí dlaždicemi v 5 barvách v nejvyšším stupni protiskluzu. Dlažba je přilepena na hydroizolační vrstvu která pokrývá monolitickou betonovou armovanou desku o tloušťce 30cm, která leží na štěrkovém podsypu