4 X 4 Cultural Factory Světovar
2011
projekt pro ÚR
Helika a.s.
spolupracovníci:
ing. arch. Jaroslav Holler
ing. arch Tomáš Lapka
ing. Petr Jileček
ing. arch. Vladimír Kružík

O Světovaru

Areál pivovaru Světovar v Plzni byl založen v roce 1910 a pivo se zde vařilo od roku 1913 do roku 1932. Po druhé světové válce se areál přeměnil v kasárna, což na zajímavé a hodnotné průmyslové architektuře zanechalo viditelné stopy. Od 90. let minulého století budovy zvolna chátrají. Nyní je objekt bývalých kasáren před rekonstrukcí, která by měla začít v roce 2013 a trvat do poloviny roku 2014. Kulturní továrna 4x4 Cultural factory Světovar se otevře veřejnosti na sklonku roku 2014. V roce 2015, kdy se Plzeň stane hlavním městem evropské kultury, bude jedním z hlavních ohnisek programu. Hlavní cíl ochrany historických staveb vidí autoři návrhu revitalizace v důsledném zachování autenticity. Všechny stávající prostory, původně sloužící pivovarským provozům, byly navrženy jako odvážná subtilní železobetonová konstrukce, která dodává vnitřním prostorům až spirituální charakter. Cílem je tyto konstrukce v nejlepším smyslu očistit v jejich obnažené podobě tak, aby na návštěvníka působila elegance a kostrukční smělost jejich tvarů, stejně jako genius loci. Obnovou se chápe očištění stávajícího stavu od nánosů minulých (komunistyckých) dob a poté stabilizace výsledného vzhledu, nikoliv snaha utváření replik.