CIRKUS IN UTERO
diplomová práce

VŠUP/AAAD
2008

Synopse:

Projekt CIU je nafukovací mobilní divadelní scéna s variabilním využitím. Jejím cílem je vytvořit úplně jiné divadelní prostředí, než které nabízejí kamenná divadla. Nechce proto být ani v nejmenším kamenným divadlem na kolečkách. V ohnisku CIU je divák a způsob recepce divadelního představení. CIU vytváří netradiční divadelní scénu, které je celá vyskládaná z nafukovacích segmentů včetně elevace hlediště. Kostrou celé konstrukce jsou dvě půlkruhová žebra z příhradových nosníků. Na nich jsou uchyceny jak jednotlivé nafukovací segmenty, světelná a zvuková technika a projektory, tak scénické prvky, hrazda pro artisty, projekční plátno atd. V CIU se tak divák ocitá v kompletně nafouknutém prostředí, které navozuje pocit bezpečí a nezranitelnosti. Od toho taky název celého projektu: Cirkus In Utero. CIU asocijuje pocit, jaký jsme asi měli v lůně matky před narozením.

Mobilita CIU

Jednotlivé nafukovací segmenty se po vyfouknutí složí do přenosných vaků nepřesahujících váhu 100kg. Příhradové nosníky jsou skládané z jednotlivých segmentů tak, aby s nimi mohly snadno manipulovat 2 osoby. Jednotlivé nafukovací segmenty jsou průběžně dofukovány větráky umístěnými mimo kostrukci scény. Celá konstrukce CIU je tak skladná v jednom návěsu za kamionový tahač.

Variabilita a dramaturgie CIU

1/ CIU jako částečně otevřená scéna bez nafukovací elevace a postraních vstupních chlopní
CIU nabízí využití pro pořádání veřejných hudebních produkcí, divadelních představení, projekcí, prezentací a rautů se snadnou fluktuací diváků (hostů).

2/ CIU jako uzavřená scéna bez nafukovací elevace
CIU nabízí prostor pro pořádání uzavřených hudebních produkcí, divadelních představení, projekcí a rautů pro uzavřenou společnost.

3/ CIU jako uzavřená scéna s nafukovací elevací a pevným podiem
Základní variace. Nabízí především netradiční divadelní prostor pro diváky v nafouknutém hledišti, možnost realizovat jak divadelní hry na kruhovém manéžovém jevišti tak experimentovat s diváckou recepcí a interakcí usazenou v netradičním gardu.

4/ CIU jako kompletně nafouknuté prostředí
Ohnisko CIU. Místo pevného jeviště je instalován nafukovací segment. Napůl cesty mezi divadlem a dětskou skákací nafukovací atrakcí. Navozuje pocit bezpečí a nezranitelnosti, vybízí ke skákání a skotačení. Experimentální prostor pro realizaci her, skupinových scénářů a představení na hranici mezi hrou divadelní a „dětskou“. V podstatě se jedná o divadelní laboratoř, kde mizí divácká estetická distance a nastupuje divácká agitace. Možnost využití pro děti, ale hlavně pro dospělé. Silný relaxační a terapeutický potenciál.

9 měsíců

Divadelní hra odehrávající se v lůně matky. Diváci se ocitnou v roli embria, které prochází nitroděložním vývojem od početí k porodu. Jednotlivá dějství korespondují se čtyřmi perinatálními matricemi, fázemi vývoje se specifickými prožitky a pocity nenarozeného dítěte, jak je popsal psycholog Stanislav Groff ve své knize Dobrodružství sebeobjevování. Tyto prožitky jsou signifaktní pro pozdější psychologický vývoj jedince. Představení založené na paravědeckém základě tak může mít velký psychoterapeutický potenciál znovuprožitím vlastního porodu. Diváci na závěr opustí sál nafukovacím tunelem-skluzavkou a znovu tak přijdou na svět…