koncept výstavního stánku AstraZeneca
listopad 2011
pro Radek Cipov advertising