Revitalizace dvoru
studie 2012

Cíle studie:

1.vyřešení umístění popelnic na dvoře, omezení zápachu, zamezení přístupu hlodavců k odpadkům
2.sjednocení nivelety jednotlivých částí dvoru
3.návrh využití dvoru pro odpočinkové a relaxační aktivity obyvatelů domu

Navrhovaná řešení:

Ad 1.Umístění popelnic z chodby domu na dvůr, konkrétně do části u dveří na dvůr. Vytvoření speciální uzavíratelného přístřešku pro popelnice s bočním otevíráním pro vhoz odpadků a jejich odvoz popeláři. Přístřešek bude vyroben z kombinace materiálů plech, dřevo a kov tak, aby do něho nemohli hlodavci a zároveň se zabránilo šíření zápachu.

Ad 2. Sjednocení roztříštěné nivelety dvoru, která brání jeho širšímu využívání. Zvýšení nivelety části dvoru u vstupu o cca 40cm, zjednodušení a racionální řešení nekoncepčně řešeného stávajícího schodiště. Napojení stávajících odtokových gul pro svod dešťové vody na nové ve vyšší úrovni. Odizolování stěn domu nopovou fólií. Odstranění pochozích mříží ze stávajících anglických dvorků a jejich nahrazení jednoduchým zábradlím. Pochozí vrstva dvoru beton, pochozí vrstva schodiště protiskluzová dlažba.
Část dvoru na druhé straně od vstupu by byla přičleněna k zahradě jako květinový a zeleninový záhon, popř. skalka. Zvednutí nivelety o cca 80 cm. Odizolování stěny nopovou fólií. Zvýšení popř. rozšíření anglických dvorků na úroveň nového terénu. Navezení zeminy. Využití stávajících odtokových gul pro svod dešťové vody.

Ad 3.Sjednocením zahrady s částí dvoru dojde k vytvoření větší relaxační zóny, která by měla být příjemným místem pro odpočinek. V ostrém zadním cípu zahrady by byl postaven jednoduchý zahradní altán na trojúhelníkovém půdorysu. V jeho zadní uzamykatelné části by mohlo být skladováno zahradní nářadí (sekačka, hrábě, rýč atd.), jeho přední část by sloužila k posezení a odpočinku. Dovybavení
zahrady lavičkami, stolem a popř. grillem.