EXPO 2015 Lesy ČR
studie a vizualizace

vítězný návrh
zadavatel: Full Capacity
spoluautoři: ing.arch. David Přikryl, Mgr. Jan Rolník