Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice - přístavba
Architektonická soutěž

Autorská zpráva:

Cílem našeho návrhu je nabídnout žákům ZUŠ A.M.Buxton nejen nové prostory školního divadla, tanečního sálu a výtvarného ateliéru, ale také otevřít školní vystoupení a výstavy veřejnosti. Proto koncipujeme nové školní prostory i s ohledem na jejich společenskou reprezentativní funkci, s vědomím, že budoucí absolventi budou pravděpodobně jednou vystupovat ve skutečných divadlech a skutečných koncertních sálech. Vkusná prvorepubliková tradicionalistická vila v pěkné zahradě plné vzrostlých stromů je ideální prostředí pro uměleckou školu, avšak s ohledem na jinou původní funkci postrádá kromě chybějících sálů a ateliérů také reprezentativní vstup a prostranství, kde by se mohli nejen žáci, ale i třeba i rodiče zastavit a popovídat si, nejenom hned odejít jednou z několika cestiček.

Proto navrhujeme malé prostranství, piazzetu, na severní straně vily, vytváříme reprezentativní vstup do foyer divadla, potažmo do základní umělecké školy. Po 9 stupních se dostáváme na úroveň stávajícího 1NP, kde se nachází šatna. Z úsporných a praktických důvodu využíváme současné schodiště, ke kterému jsme si zajistili přístup probouráním vedlejší obvodové zdi. Vedle schodiště umisťujeme výtahovou šachty, čímž dovolujeme tělesně postiženým se volně pohybovat nejen v přístavbě, ale v celé budově základní školy. Z důvodu snadné komunikace s veřejností je v 1NP situováno jak divadlo/hudební sál, tak i ateliér, který tak dovoluje snadný přístup návštěvníků při pořádání výstav. Do 2NP je pak situován taneční sál a chlapecká a dívčí šatna se sprchami. Hlavní atrakce stavebního programu, divadelní/hudební sál, je situován sice v přízemí, kde se také nachází vyvýšená kabina zvukaře a osvětlovače, ale je přístupný na 3 řady galerie také z 2NP. Při navrhování sálu jsme vycházeli z pokud možno co nejlepších akustických podmínek, proto jsme se snažili i vzhledem k rozmanité náplni dosáhnout tvaru shoe-box. Vzhledem k možnosti vystupování relativně velkých hudebních těles, 40 muzikantů a 40 zpěváků, jsme vytvořili ještě pěvecký ochoz na stropě pomocných divadelních prostor tak, že není pro tento typ vystoupení třeba navrhovat speciálně rozlehlé jeviště. Zároveň toto řešení nabízí i využití při opeře nebo hudebním a muzikálovém divadle. Sál je přirozeně osvětlen severním světlem, je samozřejmě možné jej kompletně zatemnit. Stejně tak je řešeno osvětlení ateliéru a tanečního sálu.

Esteticky a výtvarně jsme chtěli moderně navázat na ladné horizontální tvary původní vily. Architektonicky je celá přístavba dělena na jednotlivé funkční objekty tak, aby se vytvořil přechod mezi starým a novým s patřičnou gradací v podobě umělecké části. Vzhledem k našemu úvodnímu cíli, proto taky esteticky spíše akcentujeme divadlo, hudbu a tanec, tedy architekturu určenou k setkávání s uměním, než prvek školský, který je však implicitně přítomný.

Konstrukce:

Stavba je z důvodu vyrovnání nivelity se stávajícím 1NP založena na železobetonových patkách, na kterých je uložen ocelová skeletová konstrukce. Strop a střecha jsou provedeny monolitickou betonovou deskou na trapézovém plechu. Fasáda bude vytvořena vložením kompletační lehké konstrukce se zabudovanou tepelnou izolací. Exterierová povrchová úprava panelů je navržena z měděného plechu. Část fasády foyer je provedena jako skleněná s ochranou proti slunečnámu záření hliníkovými lamelami.

Podlahová plocha 638 m2

Zastavěná plocha 464 m2

Obestavěný prostor 5336m3