CATC - redesign vstupní lobby
studie 4/2014

Cílem studie je aplikovat nový vizuální styl CATC v interiéru budovy a především ve vstupní lobby, ktará je z hlediska corporate identity nejexponovanější místo. Stávající interiér lobby je středně opotřebovaný a reprezentuje původní vizuální styl firmy. Rebrending na nové korporátní barvy se aplikuje na jednotlivých prvcích interiéru, které odkazují na minulost: tj., obklady sloupů, recepce, zařizovací předměty, nástěnky a sedačky.
Cílem redesignu lobby je také lepší a příjemnější využití prostoru. Umožnit větší prostupnost a flexibilitu především výběrem nových menších a stylových křesílek, která je možné seskupovat

RECEPCE
Původní recepční pult bude odstraněn. Na jeho místo je navrhnut recepční pult nový. Tvar pultu je vejcovitý, výška horní desky je 120cm, výška pracovního stolu je 70cm. Za pracovním stolem jsou 4 pracovní místa a prostor pro vybavení osobními počítači, tiskárnou a příslušenstvím. Horní deska je z červeného Corianu v barvách CATC. Recepční pult je osazen LED diodovými pásy za účelem osvětlení. Vstup do recepce je z čelního pohledu vpravo.

PODLAHA
V celém prostoru vstupní lobby bude umístěno nové linoluem Armstrong. Design počítá s kombinací dvou různých odstínů, které navozují dojem startovacích letištních ramp. Diagonální způsob položení špinavě bílých pásů podtrhuje prostupnost lobby v typických směrech komunikace.

OSVĚTLENÍ
Návrh redesignu lobby počítá s obměnou stávajícího světlení. Ve střední části lobby by mělo dojít ke srovnání podhledu na stejnou úroveň. Koncept osvětlení vychází z představy letadel na obloze pohybujících se po svých trajektoriích. “Letadla” jsou reprezentována vestavnými sádrokartonovými světly, jejich trajektorie pak zvýrazněné linkou na sádrokartonovém podhledu v korporátních barvách.

VITRÍNY
Do prostoru lobby jsou umístěny vitríny pro vystavení a následný prodej upomínkových předmětů CATC. Vytríny kombinují prosklenou uzamykatelnou část, ve které jsou upomínkové předměty aranžársky vystavené, s normálním prostorem skříně, kde jsou předměty ve větším monožství uskladněny.

LOGO CATC A ZÁZEMÍ RECEPCE
Na zdi za recepcí bude umístěno nové logo CATC. Logo by mělo být plastické, tj. vystupující ze stěny v tloušťce 3cm. Vstup do zázemí recepce bude upraven tak, aby při pohledu z lobbby nebyly na zdi zázemí žádné další zařizovací předměty a nedocházelo k optickému rušení vizuality korporátního stylu.

NÁBYTEK
Návrh počítá s kompletní obměnou sedacího nábytku a stolů. V prostoru lobby bude umístěno 10 nových křesílek Space, 4 nové stolky Cheryl a dvě nová sofa. Kapacita počtu míst k sezení zůstává zachována, dochází pouze k praktičtějšímu uspořádání a náhradě staršího použitého nábytku.

GRAFIKA BOEING 747
Na dlouhé stěně vedle vstupu do lobby bude umístěna černobílá grafika konstrukčního řezu Boeingu 747

NÁPOJOVÉ AUTOMATY A DĚLÍCÍ PŘÍČKA
U nápojových automatů dojde k vybudování lehké sádrokartonové příčky, která má opticky oddělit nevzhledné nápojové automaty od zbytku lobby a výstavních vitrín.

SLOUPY
Stávající obklady nosných sloupů budou kompletně odstraněny. Nové sloupy z perforovaneho plechu 2mm, mléčného plexiskla a s LED osvětlujícími pásky budou přesně navrženy v momentě, kdy bude zřejmá přesná konstrukce nosného prvku sloupu.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM
Nika u vstupu do lobby bude využita pro vsazení orientační mapy celého objektu s popisem jednotlivých místností.

TV
Stávající televizor s programem výuky se přesouvá do čela lobby naproti nové recepci.